| Afdrukken |
Visie en beleid
 
Uitgangspunten
 
De Centra voor Leerlingenbegeleiding ondersteunen de leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en de schooldirecties in alle Nederlandstalige scholen van hun werkgebied bij het verhogen van het welbevinden van de leerlingen. Zij gaan daarbij uit van de vragen en problemen van de leerlingen.
Zij begeleiden de leerlingen door nieuwe perspectieven te openen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen en volgen systematisch of vraaggestuurd de gezondheid en het welbevinden van de leerlingen op.
De Centra werken samen met de leerlingen, de ouders, de leerkrachten, de scholen en andere betrokken instanties in vier domeinen: het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren.
De Centra garanderen door hun teamwerking een multidisciplinaire aanpak in deze vier domeinen. Zij doen onderzoek, verstrekken informatie en advies en begeleiden, op vraag van leerlingen, ouders, leerkrachten of schooldirecties en dit, waar nodig, in samenwerking met externe diensten.
 
1.Vertrouwen
De basis voor de relatie tussen het Centrum en zijn cliƫnten (de leerling, zijn ouders, de leerkracht en de schooldirectie) is wederzijds vertrouwen.
2. Onafhankelijk
De Centra treden onafhankelijk op met als belangrijkste doelstelling het welzijn van de leerling.
3. Discreet
De Centra garanderen discretie vanuit een respect voor alle betrokkenen.
4. Respect voor de privacy
De Centra verzamelen en gebruiken enkel gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van hun opdracht.
5. Deskundig
Alle medewerkers van de Centra waken over hun deskundigheid en bekwamen zich steeds verder in functie van hun taak.
6. Laagdrempelig
De Centra stemmen hun werking af op en staan open voor hun doelgroepen. De begeleiding is kosteloos.
7. Preventief
De Centra ondernemen, waar noodzakelijk en nuttig, tijdig actie om samen met alle betrokken partijen het welzijn van de leerlingen te vrijwaren of te bevorderen.
8. Emancipatorisch
De Centra werken samen met de school aan de versterking van de eigen verantwoordelijkheid van de leerling en stimuleren zijn ontwikkeling tot zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en zelfsturing met respect voor de identiteit van de leerling.
9. Maatschappijgericht
De Centra houden voeling met de maatschappelijke evoluties en houden hiermee rekening bij de uitvoering van hun opdracht.
10. Teamwerk
De Centra werken multidisciplinair.
11. Prioriteit
De Centra besteden bijzondere aandacht aan leerlingen die bedreigd zijn in hun ontwikkeling of opgroeien in een risicovolle omgeving.
 
Beleidsplan
De krachtlijnen van het beleid van het CLB van Roeselare worden vastgelegd een een beleidsplan. Het Beleidsplan 2013-2020 kan u hier downloaden. Indien u een papieren versie wenst kan u deze aanvragen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  met vermelding van het adres waarop u dit wenst te ontvangen.
Ieder schooljaar wordt een beleidsjaarplan opgemaakt die concreet de doelstellingen omvat wat dit schooljaar aangepakt wordt. Beleidsjaarplan 2018 vindt u hier.

Activiteitenverslag
Jaarlijks wordt een activiteitenverslag opgemaakt dat een beeld geeft van de werking van het centrum voor het voorbije schooljaar. Dit werkingsverslag bevat ook cijfermateriaal over de registratie van de activiteiten. Voor het schooljaar 2016-2017 kan u het activiteitenverslag hier downloaden.
Indien u een papieren versie wenst, kan u deze aanvragen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.   met vermelding van het adres waarop u dit wenst te ontvangen.


Klachtenmanagement
Het Vrij CLB van Roeselare streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Hierbij proberen we tot een werkbare oplossing te komen voor uw zorgvragen.
Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een aspect van onze dienstverlening.
Het volgende document geeft meer uitgebreide informatie.