Startpagina --> WELKOM HULPVERLENERS --> CLB-werking

CLB-werking

 

Wat is een CLB?

Een 'CLB' of 'Centrum voor LeerlingenBegeleiding' is een dienst waarop leerlingen, ouders, leraren en directies beroep kunnen doen voor gratis informatie, ondersteuning en begeleiding.
In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Deze verschillende disciplines vormen samen een multidiciplinair team.

 

Een uitgebreide zelfbeschrijving van ons CLB kunt u hier nalezen.

 

Missie

Het centrum ondersteunt leraren, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en directies om ervoor te zorgen dat leerlingen zich op een goeie manier kunnen ontwikkelen en kennis kunnen opdoen. Het begeleidt leerlingen op hun pad naar zelfstandigen volwassen.

 

Voor leerkrachten werd de basisinformatie over het CLB gebundeld in een handige brochure, de 'Update over het CLB'.

Deze zat ingeniet in het januarinummer van Klasse voor Leraren (2010).

 

 

Opdracht

Het CLB is werkzaam op vier domeinen:

  

-leren en studeren
-onderwijsloopbaan
-psychisch en sociaal functioneren
-preventieve gezondheidszorg

 

Op deze vier begeleidingsdomeinen heeft het CLB enerzijds een leerlinggebonden aanbod en anderzijds een aanbod van schoolondersteuning.

 

Het leerlinggebonden aanbod betreft een vraaggestuurd aanbod (op vraag van de leerling, de ouders of de school) en een verplichte aanbod (bij spijbelen en bij sommige medische onderzoeken en inentingen).

 

Daarnaast heeft het CLB ook een schoolondersteunend aanbod op deze vier domeinen.  Dit heeft als doel de interne leerlingenbegeleiding van de school te versterken, bijvoorbeeld door de deskundigheid van leerkrachten op het vlak van signaaldetectie te verhogen. 

 

 

Leerlinggebonden aanbod

In het leerlinggebonden aanbod speelt de school voornamelijk de rol van 'aanmelder'. 

Zij kan aan het CLB signaleren dat men zich zorgen maakt om een leerling en het CLB vragen een begeleiding op te starten.  Vooraleer deze begeleiding op te starten zal het CLB steeds de toestemming vragen aan de ouders (voor een leerling jonger dan 12 jaar) of aan de leerling zelf (voor een leerling vanaf 12 jaar die handelingsbekwaam wordt geacht). 

 

Begeleiding door het CLB kan niet verplicht worden, behalve in 2 situaties:

 

-bij spijbelen 
 (verplichte begeleiding vanaf 10 halve dagen problematische afwezigheid)
-bij sommige medische onderzoeken en inentingen

 

 

Schoolondersteunend aanbod

De minimale schoolondersteuning die het CLB aanbiedt, bestaat uit:

  

Informatieverstrekking
In het kader van het verstrekken van informatie over het onderwijsaanbod en de aansluiting op de arbeidsmarkt, zet het CLB, samen met de school, allerlei acties op rond het maken van een studie- en beroepskeuze, waarin zij actief participeert.

Meer informatie over deze opdracht vind je bij: 'Wegwijs in onderwijs'

  

Draaischrijf
Het CLB fungeert als draaischijf tussen de school als organisatie en de netwerkpartners van het CLB

 

Overleg & participatie

Het CLB participeertin overleg georganiseerd door de school met betrekking tot leerlingbegeleiding. Dit betekent op zijn minst participatie in het overleg over problematische afwezigheden op school. 

Daarnaast kan het CLB ook participeren in schoolprojecten die in het teken staan van het beleid rond prioritaire doelgroepen. Dit zijn groepen van leerlingen die als gevolg van hun sociale achtergrond of leefsituatie leerbedreigd zijn. 

 

Preventie

Ook op het vlak van de preventieve gezondheidszorg kan het CLB schoolondersteunend werken, bijvoorbeeld wanneer er preventiecampagnes opgezet worden door de school of wanneer er maatregelen genomen moeten worden bij bepaalde besmettelijke ziektes. 

 

 TVKlasse maakte filmpjes over de werking van het CLB en over de CLB-arts. Neem vlug een kijkje.
 

In de kijker

 • 22.05.2018 - De vijfde elektronische nieuwsbrief van dit schooljaar is er! Neem gerust een kijkje!
 •  

  Week van de opvoeding 16 mei tot 23 mei 2018
  Op zaterdagnamiddag 19 mei is gezinsactiviteit in het Geitepark (overkant speelpleintje Noordhof).

  Opvoeden is een samenspel.
  Meer info zie folder

   

  Zit je met iets?
  Heb je een vraag?
  Neem gerust contact op met
  het CLB-ROESELARE

  tel: 051.259.700 of info@clbroeselare.be