Startpagina --> WELKOM OUDER --> Rechten en plichten
Rechten en plichten
 
Je zoon of dochter nam contact met het CLB, wat zijn zijn/haar rechten? Hoe zit het als ouder?
Hieronder vind je hieromtrent meer informatie terug.  
  
Je zoon of dochter houdt de teugels in handen.

Zij zijn immers onze belangrijkste partner en hebben daarom net zoals thuis of op school ook heel wat rechten binnen het CLB.
De CLB-sector behoort is onderdeel van de 'integrale jeugdhulp' en houdt daarom rekening met het Decreet Rechtspostie van de Minderjarige in de hulpverlening. Dit betekent dat in eerste instantie een afweging gemaakt wordt over de handelingsbekwaamheid van de jongere. Een indicatieve grens van 12 jaar wordt hier gehanteerd.
Dit betekent dat je zoon of dochter vanaf 12 jaar (veelal) zelfstandig heel wat rechten en plichten kan uitoefenen binnen het CLB.
 
Is je zoon of dochter jonger dan 12 jaar? Dan zijn jullie als ouders ons belangrijkste aanspreekpunt en oefenen jullie onderstaande rechten uit in plaats van jullie kind.
 
Maar wat zijn nu de rechten  van je zoon of dochter?

Hulp
Als CLB luisteren we steeds naar je kind en proberen waar we kunnen hulp te bieden. Kunnen we jullie niet helpen, zoeken we samen met je zoon of dochter uit waar wel hulp kan worden gevonden.

Uitleg
Als een CLB-medewerker met je zoon of dochter op weg gaat, zal je steeds informatie krijgen over de hulp die we bieden. Welke stappen zullen we samen zetten en welke doelen willen we bereiken?

Inspraak
Eerst en vooral bepaalt je zoon of dochter zelf of hij / zij al dan niet hulp van het CLB wil. Bij elk voorstel die we doen, mag je kind zijn / haar mening geven. We luisteren graag naar wat zij ervan denken  en proberen samen de gepaste oplossing te zoeken.
 
Beroepsgeheim
Als CLB-medewerker hebben wij beroepsgeheim, dit wil zeggen dat wij hetgeen je zoon of dochter ons vertelt niet zo maar mogen verder vertellen. We bespreken met je zoon of dochter wat we aan aan anderen vertellen en wat vertrouwelijk blijft.
Dat betekent soms dat je zoon of dochter ervoor kan kiezen, dat zelfs jullie als ouder niet mogen worden ingelicht van de inhoud van het gesprek.
Bij ernstige feiten kunnen we dit beroepsgeheim doorbreken en staan we erop om jullie als ouders op de hoogte te brengen. Soms gebeurt het dat wij bepaalde zaken aan een andere dienst dienen te melden. Toch doen we dit niet zomaar, we zullen eerst aan jullie zoon of dochter vertellen waarom we dit noodzakelijk vinden.
 
Omgekeerd betekent dit ook dat jullie als ouder ons in vertrouwen een aantal zaken kunnen vertellen omtrent je kind. Wanneer ons gevraagd wordt om dit vertrouwelijk te behandelen, zullen wij dit ook niet meedelen in gesprekken met jullie zoon of dochter.
 
Dossier
Elke leerling heeft bij het CLB een dossier, vroeger was dit steeds een papieren dossier, nu worden alle dossiers stilaan digitaal. In dit dossier noteren wij belangrijke zaken omtrent je zoon of dochter. Je mag de CLB-medewerker steeds vragen wat hij of zij nu precies noteert in je dossier. Wilt je zoon of dochter, of jullie als ouders het dossier inkijken? Vraag ernaar bij je CLB-medewerker. Meer info omtrent dit dossier kan je vinden bij 'CLB-dossier'.

Van een CLB-medewerker kan je verwachten dat hij of zij:
 
Handelt in het belang van de leerling
We hebben steeds het beste met je voor!

Zorgt dat je zoon of dochter gelijk behandeld wordt
Als CLB medewerker gaan we na of je kind voldoende zelfstandig en rijp is om zelf beslissingen te nemen. Dit doen we steeds in overleg met je zoon of dochter! (indicatieve grens van 12 jaar wordt gehanteerd)

Zorgt dat je zoon of dochter gelijk behandeld wordt
Is jullie huid blank of bruin? Geloven jullie in God of Allah, of geloof je nu net helemaal niet? Valt je zoon op jongens of op meisjes? Voor ons is iedereen gelijk!
 

Wil je meer info omtrent de rechten en plichten van je kind of van jou als ouder?
 

 

filmpje van de kinderrechtswinkel over "rechten in de jeugdhulp."
 

In de kijker

 • 22.05.2018 - De vijfde elektronische nieuwsbrief van dit schooljaar is er! Neem gerust een kijkje!
 •  

  Zit je met iets?
  Heb je een vraag?
  Neem gerust contact op met
  het CLB-ROESELARE

  tel: 051.259.700 of info@clbroeselare.be