Startpagina --> Algemene info
| Afdrukken |
Het CLB?
 
Het CLB-ROESELARE begeleidt een 57-tal scholen gelegen in volgende grondgebieden: Ardooie, Roeselare, Staden, Moorslede, Hooglede en Ledegem.
Samen staat ons CLB in voor de begeleiding van zo'n 18.000 leerlingen.
Een uitgebreide zelfbeschrijving van ons CLB kunt u hier nalezen.
 
 
CLB en wetgeving
 
CLB staat voor Centrum voor LeerlingenBegeleiding. Je kan terecht bij het CLB met vragen omtrent leren en studeren, studiekeuzes....
In een CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om de gezondheid en het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan.
 
Het gaat er om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis, attitudes en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen.

In art. 4 van het decreet van 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding vinden we volgende definitie van leerlingenbegeleiding zoals deze door CLB´s dient te gebeuren:
 
Leerlingenbegeleiding bestaat uit geïntegreerde, multidisciplinaire acties vanuit preventief, remediërend of educatief oogpunt ten aanzien van de leerling. Deze acties kunnen ook indirect via de ouders en de school verlopen. Zij behoren tot de zorg voor de ontwikkeling van de leerlingen en vinden plaats in samenwerking met de ouders en de school, die de eerste verantwoordelijken zijn. Waar nodig wordt eveneens samengewerkt met andere diensten, instellingen of voorzieningen.
 
 
CLB en Integrale Jeugdhulp
 
Een CLB maakt deel uit van Integrale Jeugdhulp.
Integrale Jeugdhulp (IJH) wil ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en hun ouders op een snelle en doeltreffende manier de hulp krijgen die ze echt nodig hebben. IJH probeert dit in eerste instantie te bereiken door de samenwerking en de afstemming te bevorderen tussen de betrokken sectoren: het Algemeen Welzijnwerk (AWW), de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), Kind & Gezin (K&G), de Centra voor Integrale Gezondheidszorg (CIG), het Agentschap Jongerenwelzijn (AJW) en het Vlaams Agenschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 
Meer info rond Integrale Jeugdhulp vind je op www.integralejeugdhulp.be en www.jeugdhulpwijzer.be.
 
 
CLB-werking
 
De CLB-werking wordt voorgesteld aan de hand van 4 schema's; die elk als 't ware een peiler binnen de CLB-werking voorstellen.
- Leerlinggebonden aanbod
- Informatie uitwisseling (tussen cliënten en CLB)
- Multidisciplinaire werking
- Elektronisch leerlingendossier
 
4 schema's stellen CLB-werking voor
leerlingengebonden aanbod informatie uitwisseling multidisciplinair dossier elektronisch leerlingendossier
 
In de CLB-FOLDER vind je een heldere uitleg over hoe een CLB werkt. In deze folder staat ook het verschil uitgelegd tussen zaken waarvoor je naar het CLB KAN en zaken waarvoor je naar het CLB MOET. Deze laatste zijn onze verplichte opdrachten vanuit het Departement Onderwijs.
 
Indien je meer gedetailleerde informatie wil over de werking van het CLB verwijzen we je graag door naar de website van het Departement Onderwijs: www.ond.vlaanderen.be/clb of naar de folder waarin het CLB voorgesteld wordt aan de hand van 15 vragen. Klik hier om de folder te bekijken.
Daarnaast vind je veel informatie terug op de overkoepelende website van de CLB's van het vrije net: www.vclb-koepel.be
 
 
Extra in CLB Roeselare
 
Het CLB ROESELARE is ook lid van de Roeselaarse 'Infopunten Opvoeding'.
Het Infopunt Opvoeding' is een initiatief opgericht eind 2008 door Stad Roeselare met ondersteuning van de Vlaamse Overheid en de Opvoedingswinkel. 
Roeselare telt zes infopunten opvoeding, waaronder het OCMW (Centrum Opvoedingsondersteuning), Kind en Gezin - regio Roeselare, het CAW Midden West-Vlaanderen, het Sociaal Huis welwel, het CLB Mandel en Leie en het Vrij CLB - Roeselare.
Meer info vind je hier.
 

In de kijker

 • 22.05.2018 - De vijfde elektronische nieuwsbrief van dit schooljaar is er! Neem gerust een kijkje!
 •  

  Week van de opvoeding 16 mei tot 23 mei 2018
  Op zaterdagnamiddag 19 mei is gezinsactiviteit in het Geitepark (overkant speelpleintje Noordhof).

  Opvoeden is een samenspel.
  Meer info zie folder

   

  Zit je met iets?
  Heb je een vraag?
  Neem gerust contact op met
  het CLB-ROESELARE

  tel: 051.259.700 of info@clbroeselare.be