Startpagina --> Infopunt Opvoeding
| Afdrukken |

Infopunt Opvoeding

 

 

opvoedingsondersteuning Op 15 oktober ’08 werd in Roeselare het startschot gegeven van de infopunten opvoeding. Zes eerstelijnsdiensten, waaronder het OCMW (Centrum Opvoedingsondersteuning), Kind en Gezin, het Centrum Algemeen Welzijnswerk, Sociaal Huis Wel Wel, het CLB Gemeenschapsonderwijs en het Vrij CLB, vormen samen een lokaal samenwerkingverband opvoedingsondersteuning (LSO)

 

In de periode die hieraan vooraf ging, werd er gestreefd naar een samenhangend en herkenbaar geheel voor de cliënt. De missie is dan ook een kwalitatief en uiteenlopend basisaanbod aan opvoedingsondersteuning te kunnen bieden.

 

Belangrijk is om afstemming met de andere infopunten te verzekeren. Je kan de diensten herkennen aan hetzelfde logo. Dit logo werd bevestigd aan de voordeur van elke dienst die hierboven werd opgesomd. Daarnaast vind je in elk infopunt dezelfde schat aan informatie, brochures, boeken, … .

 

De bedoeling met het samenwerkingsverband is om bestaande diensten die al bezig zijn met opvoedingsondersteuning toegankelijk te maken voor elke opvoeder (ouders, leerkracht e.a.) met vragen.
Dit betekent dat de opvoeder zich kan richten tot één van de zes infopunten ongeacht wat de leeftijd van het kind in kwestie is of wat de aard van de vraag is. Elk infopunt garandeert hier een onthaalfunctie en probeert om elke opvoeder een antwoord te bieden. Dit kan gaan van een gerichte doorverwijzing tot een kortdurende begeleiding.

 

Vanuit de Infopunten Opvoeding wordt er ook gewerkt aan een aanbod vol activiteiten, vormingen en nascholing. Dit kan zowel gratis als betalend zijn. Tweejaarlijks wordt een vormingskalender uitgegeven met het aanbod. Geregeld vind je ook een artikeltje in het Roeselaarse tijdschrift “Rechtstreeks” met een opvoedingstip.

 

Voel je welkom contact op te nemen met één van deze diensten of om even te komen neuzen in ons aanbod. Ook aanvullingen, opmerkingen en tips zijn voor ons zeker een meerwaarde.

 

In de kijker

 • 22.05.2018 - De vijfde elektronische nieuwsbrief van dit schooljaar is er! Neem gerust een kijkje!
 •  

  Week van de opvoeding 16 mei tot 23 mei 2018
  Op zaterdagnamiddag 19 mei is gezinsactiviteit in het Geitepark (overkant speelpleintje Noordhof).

  Opvoeden is een samenspel.
  Meer info zie folder

   

  Zit je met iets?
  Heb je een vraag?
  Neem gerust contact op met
  het CLB-ROESELARE

  tel: 051.259.700 of info@clbroeselare.be